Tips och råd vid installation av router och TV-box

När du installerar router och TV-box finns det några saker som är bra att känna till vad som händer.

1. Har man IP-telefoni, måste man ringa Bredbandsbolagets kundtjänst för att aktivera den, och det görs medan man väntar. IP-telefonin finns i routern men är inaktiv. Ring först innan du börjar felsöka.

2. TV-boxen installation. Följ installationsbroschyren, den är bra. När boxen är inkopplad och man slår på strömmen visas att programvaran hämtas. Därefter blir skärmen svart och TV-boxen startar om. Det tar olika lång tid, men kan ta upp till 10 min. När det är klart är TV-boxen klar att användas. Kanalerna ligger i nummerordning

3. I TV-boxen finns en föräldrakontroll. Den PIN-kod som gäller är 1234 och den kan man ändra.

4. Om du får konstiga felmeddelanden, i samband med installation av TV-Boxen. Stäng av strömmen, vänta 30 sek och starta om. Hjälper det inte, gör en fabriksåterställning, enligt broschyren och starta om.

>>Kopplingar router, TV-box m.m. Lösningsförslag efter kabeldragning, pdf-dokument med bilder