AKTUELLT

Uppdaterad den 18 feb 2018

----------------------------------------------------

Gemensamt husrådsmöte 22 mars

Vårens gemensamma husrådsmöte är den 22 mars kl 18:30, i samlingslokalen.

----------------------------------------------------

Vårstädning den 21 april

Mer informaion kommer när det närmar sig!

----------------------------------------------------

Renovering i tvättstugorna begränsar tillgängligheten

I vecka 8 och 9 kommer det att vara delvis stängt i tvättstugorna pga renovering av avloppsrännorna.

Generellt gäller att vänster sida är avstängd 19/2-25/2 och
höger sida är avstängd 26/2-4/3.
Information finns också i varje hus.

----------------------------------------------------

Bidrag till Lindbladet

Välkommen att lämna bidrag till kommmande nummer av Lindbladet. Utrymmet är begränsat och redaktionen beslutar vad som publiceras. Manusstopp är den 3 mars.
Maila ditt förslag till drlindh@gmail.com

----------------------------------------------------

Container för grovsopor

13-14 januari kommer det att finnas en container på plats för stora och skymmaande saker man inte längre vill ha, tex julgranar....

----------------------------------------------------

Elda säkert i jul!

Julen är ljusens stora högtid. Tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Orsaken är många gånger de levande ljusen men det är också viktigt att tänka på sladdar och kontakter till adventsljusstakar, adventsstjärnor och ljusslingor.

PS Kolla gärna era rökvarnare

----------------------------------------------------

Musik på årets 1:a advent med glögg

Musiker

----------------------------------------------------

Lindhbladet nr 2 2017

Senast Lindhbladet kom i oktober.

>>Här kan du läsa senast Lindhbladet

----------------------------------------------------

TACK! alla som deltog i årets höststädning

Härliga insattser från alla och mycket prat!

----------------------------------------------------

Höststädning 28 oktober

Snart är det dags att städ och ordna omkring oss på Doktor Lindh! Vi hoppas många har har möjlighet att delta och passar på att prata lite med grannar ni inte redan känner!
Välkomna! Kl 14-17 är gemensammt arbete och kl 18 är det middag och musikunderhållning i samlingslokalen.

----------------------------------------------------

Betala hyra med autogiro eller e-faktura

Du vet väl att det är möjligt att betala hyran med autogior?
Fyll i blanketten och skicka den till Revisorsringen.
>>Blankett för att registrera autogiro

E-faktura anmäler du genom din bank.
Föreningen anlitar Revisorsringen Sveriges AB för ekonomisk förvaltning. Du ska därför göra anmälan om e-faktura till Revisorsringen.

----------------------------------------------------

Program hösten 2017 - Guldhedens biblioteks vänner

Välkomna till biblioteket på Doktor Fries torg, torsdagar kl 19.15 är det föreläsningar mm.

>>GuBi Vänners höstprogram 2017

----------------------------------------------------

Information har delats ut om byte av radiatorventiler

De som är berörda av byte av radiatorventiler får informationspapper i sina brevlådor.

Om du har frågor kan du vända dig till:

----------------------------------------------------

Syster Estrids gata - vad händer?

Bostadsbolaget kommer att riva garaget och bygga nytt. Ovan på garaget kommer det att byggas 3 nya bostads hus med sammanlagt ca 65 lägenheter. Arbetet påbörjas i vecka 36. Störande arbete kommer att utföras mellan kl 7-16.

Tidsplan (enligt anslag i från bostadsbolate som anslagit i trapphusen):

>> Bostasbolagets sida om nya bostäder Syster Estrids gata

>> Stadsbyggnadskontoret, Plan och bygg projekt
>> Detaljplan för Bostäder vid Syster Estrids gata

----------------------------------------------------

Byte av radiatorventiler
hus 1 och 4

Den 11 september kommer arbetet med att byta radiatorventiler att starta. Höstens etapp omfattar hus 1 och hus 4. Till våren genomförs hus 6 och hus 3.

Arbetet beräknas ta ca 2 veckor per hus och vi börjar med hus 1. Arbetet som skall utföras är att byta ventil med tillhörande termostat. Dessutom skall lägenhetsventilerna i klädkammaren (stora lägenheter) eller i garderoben (små lägenheter) kontrolleras att inget läckage förekommer.

Arbetet kommer att utföras av KMK Engineering. Entreprenören behöver tillgång till lägenheten för att kunna utföra arbetet.

Inför arbetet behöver gardiner och ev. möbler vid termostaterna tas undan, så att man kommer åt att arbeta. Även utrymmet för lägenhetsventilerna behöver friläggas, så att man kommer åt ventilerna.

Nycklar till lägenheterna kan lämnas till fastighetsskötaren eller en granne om man inte är hemma. Om Du redan nu vet att Du kommer att var bortrest den aktuella perioden kontakta gärna Gunnar Jonsson 073-558 74 94 eller sänd ett mail till drlindh@gmail.com

Mer information finnas också på anslagstavlorna.

KMK kommer att lämna uppgift om vilka tider som gäller för Din lägenhet cirka en vecka innan arbetet påbörjas.

----------------------------------------------------

Nytt nummer av Lindbladet

Det senaste numret av Lindbladet kom 20 april, nu finns det också att läsa digitalt.

>>Lindhbladet april 2017

----------------------------------------------------

Farligt avfall-bilen kommer till Guldheden

Farligt avfall-bilen stannar på Syster Estrids gata och Doktor Fries torg.

>>Schema för farligtavfallbilen

----------------------------------------------------

Vad är FiberTV?

FiberTV är både en teknik och en tjänst.
Tekniken bakom FiberTV är att TV program distribueras genom bredband och Internet istället för genom ett kabelTV nät.
Tjänsten FiberTV är alla de program och kanalpaket som distribueras genom bredbandsnät

>>Läs mer om FiberTV som teknik och FiberTV som tjänst.

>>Tips och råd vid installation av router och TV-box

>>Kopplingar router, TV-box m.m. Lösningsförslag efter kabeldragning, pdf-dokument med bilder

----------------------------------------------------

TRIVSELREGLER

Våra allmänna trivselregler kan Du hitta till vänster under rubriken HUSRÅD eller klicka fram dem här

ATT BORRA I VÄGGAR

Våra hus är svåra att borra i med enkla borrmaskiner när man skall sätta upp hyllor och liknande. Föreningen har sedan drygt ett år därför köpt en kraftig BORRHAMMARE/ SLAGBORR för att medlemmarna skall kunna låna den. Hör av er till fastighetsskötarna per e-post alternativt tel: 031- 41 34 04.

OMBYGGNAD och RENOVERING

Ombyggnad och större renoveringar kräver styrelsens godkännande.
Under rubriken INSTALLATIONER hittar Du ett enkelt formulär som Du kan skicka in till styrelsen före ev. ombyggnader. För Badrum finns särskild checklista se vidare under rubriken INSTALLATIONER.


Fastighetsbeteckningen för husen är

Dr. Lindhs gata 6; GÖTEBORG GULDHEDEN 67:1
Dr. Lindhs gata 4; GÖTEBORG GULDHEDEN 67:2
Dr. Lindhs gata 3; GÖTEBORG GULDHEDEN 68:1
Dr. Lindhs gata 1; GÖTEBORG GULDHEDEN 68:2

Föreningens organisationsnummer: 716 444 97 58

------------------------------------------------------------------------