AKTUELLT

Uppdaterad den 18 maj 2018

----------------------------------------------------

Garagerenovering

Renovering av garaget kommer att påbörjas i början av juni månad och pågå till och med november.

>>Information om garagerenovering som anslagits i alla hus i maj

----------------------------------------------------

Byte av radiatorventiler Hus 3 och Hus 6

Den 28 maj kommer arbetet med att byta radiatorventiler att starta igen. Vårens etapp omfattar hus 3 och hus 6. I höstas gjordes hus 1 och hus 4.

Arbetet beräknas ta ca 2 veckor per hus och börjar med hus 3. Arbetet som skall utföras är att byta ventil med tillhörande termostat. Dessutom skall lägenhetsventilerna i klädkammaren (stora lägenheter) eller i garderoben (små lägenheter) kontrolleras att inget läckage förekommer.

Arbetet kommer att utföras av KMK Engineering. Entreprenören behöver tillgång till lägenheten för att kunna utföra arbetet.

Inför arbetet behöver gardiner och ev. möbler vid termostaterna tas undan, så att man kommer åt att arbeta. Även utrymmet för lägenhetsventilerna behöver friläggas, så att man kommer åt ventilerna.

Nycklar till lägenheterna kan lämnas till fastighetsskötaren eller en granne om man inte är hemma. Om Du redan nu vet att Du kommer att var bortrest den aktuella perioden kontakta gärna Gunnar Jonsson 073-558 74 94 eller sänd ett mail till drlindh@gmail.com

Mer information finnas också på anslagstavlorna.

Om du har frågor kan du vända dig till:

KmK kommer att lämna uppgift om vilka tider som gäller för Din lägenhet cirka en vecka innan arbetet påbörjas.
>>Informations blad om byte av radiatorsventiler

----------------------------------------------------

Årsstämma den 22 Maj

Kallelse till årsstämman har delats ut till alla medlemmar i brevlådorna.

>>Kallelse till Föreningsstämma våren 2018
>>2017 års årsredovisning (När alla påskrifter finns på originalet kommer det att uppdateras här)

Tid: Kl 19 den 22 maj
Plats: Föreningens samlingslokal

Välkomna!

----------------------------------------------------

Senaste Lindbladet - april 2018

Nu finns senaste numret av Lindbladet också digitalt:
>>Lindhbladet april 2018

Välkommen att lämna bidrag till kommmande nummer av Lindbladet. Utrymmet är begränsat och redaktionen beslutar vad som publiceras. Nästa nummer kommer i höst.
Maila ditt förslag/bidrag till drlindh@gmail.com

----------------------------------------------------

TACK!

Tack alla som deltog i vårstädningen! Tack för allt arbete som genomfördes och tack för god mat, god musik och trevligt umgänge!

----------------------------------------------------

Vårstädning den 21 april

Mer informaion kommer när det närmar sig!

----------------------------------------------------

Renovering i tvättstugorna begränsar tillgängligheten

I vecka 8 och 9 kommer det att vara delvis stängt i tvättstugorna pga renovering av avloppsrännorna.

Generellt gäller att vänster sida är avstängd 19/2-25/2 och
höger sida är avstängd 26/2-4/3.
Information finns också i varje hus.

----------------------------------------------------

Betala hyra med autogiro eller e-faktura

Du vet väl att det är möjligt att betala hyran med autogior?
Fyll i blanketten och skicka den till Revisorsringen.
>>Blankett för att registrera autogiro

E-faktura anmäler du genom din bank.
Föreningen anlitar Revisorsringen Sveriges AB för ekonomisk förvaltning. Du ska därför göra anmälan om e-faktura till Revisorsringen.

----------------------------------------------------

Syster Estrids gata - vad händer?

Bostadsbolaget kommer att riva garaget och bygga nytt. Ovan på garaget kommer det att byggas 3 nya bostads hus med sammanlagt ca 65 lägenheter. Arbetet påbörjas i vecka 36. Störande arbete kommer att utföras mellan kl 7-16.

Tidsplan (enligt anslag i från bostadsbolate som anslagit i trapphusen):

>> Bostasbolagets sida om nya bostäder Syster Estrids gata

>> Stadsbyggnadskontoret, Plan och bygg projekt
>> Detaljplan för Bostäder vid Syster Estrids gata

----------------------------------------------------

TRIVSELREGLER

Våra allmänna trivselregler kan Du hitta till vänster under rubriken HUSRÅD eller klicka fram dem här

ATT BORRA I VÄGGAR

Våra hus är svåra att borra i med enkla borrmaskiner när man skall sätta upp hyllor och liknande. Föreningen har sedan drygt ett år därför köpt en kraftig BORRHAMMARE/ SLAGBORR för att medlemmarna skall kunna låna den. Hör av er till fastighetsskötarna per e-post alternativt tel: 031- 41 34 04.

OMBYGGNAD och RENOVERING

Ombyggnad och större renoveringar kräver styrelsens godkännande.
Under rubriken INSTALLATIONER hittar Du ett enkelt formulär som Du kan skicka in till styrelsen före ev. ombyggnader. För Badrum finns särskild checklista se vidare under rubriken INSTALLATIONER.


Fastighetsbeteckningen för husen är

Dr. Lindhs gata 6; GÖTEBORG GULDHEDEN 67:1
Dr. Lindhs gata 4; GÖTEBORG GULDHEDEN 67:2
Dr. Lindhs gata 3; GÖTEBORG GULDHEDEN 68:1
Dr. Lindhs gata 1; GÖTEBORG GULDHEDEN 68:2

Föreningens organisationsnummer: 716 444 97 58

------------------------------------------------------------------------