BALKONGPROJEKTET

28/9!! Uppdaterade Regler och rekommendationer för nya balkongerna

Varje medlem beställer själv Plisségardiner direkt hos Plisséexperten, klicka här för broschyr.

Instruktion för användande av inglasad balkong

 

REVIDERAD Tillvalsblankett 2016-01-23

Kompletterande information till inglasningen av balkonger

Informationsblad 4

NY Tidplan 2015-04-10

INFO Till BOENDE i HUS 6, 18 mars

2015-03-09 Allmän information Anslagstavlor

 

Informationsblad REV2 2015-01-22

ENTREPRENÖR UTSEDD FÖR BALKONGPROJEKTET

Styrelsen har tecknat avtal med företaget PSAB att som totalentreprenör genomföra balkongprojeket med utformning enligt tidigare beslut. Entreprenören kommer att påbörja arbetena under januari 2015 och projektet beräknas vara avslutat till sommaren 2016.. Arbetena startar vid hus 3 och avslutas med hus 1. Mer utförlig information t.ex om tidplaner, påverkan för de boende, provbalkong, val av inglasning och eventuella tillval kommer att lämnas efter hand samt vid separata informationsmöten. Ställningsbygget startar i slutet av kommande vecka. (v4) 19-23 Januari på Hus 3.

 

Anbudsförfrågan till entreprenörer sändes ur 27 augusti
Anbud har begärts in till början av oktober
Vi räknar med byggstart mitten av januari 2015

Anledningen till förseningen är att en medlem ej har godkänt extrastämmans (3 december 2013) beslut och styrelsen har därför frågat Hyresnämnden om råd. Torsdagen den 19 juni 2014, fick vi beslutet att "Hyresnämnden godkänner föreningsstämmans beslut utom vad avser...." en specifik balkong.

Efter Extrastämman har en blankett om överenskommelse mellan Brf Dr.Lindh och ägarna till bostadsrätterna ang. balkongombyggnaden, delats ut till alla. Styrelsen önskar att blanketten lämnas underskriven av bostadsrättsinnehavarna i föreningens brevlåda senast den 22 december 2013. Blanketten kan också klickas fram här.Den går inte att fylla i på skärmen.

Informationen som lämnades i samband med Extrastämman den 3 december 2013 finns här.

Här kan Du klicka fram informationen om Balkongprojektet, inlagt 30 september 2013.
Redovisat material visar förslag till vidareutveckling av alternativ 2 enligt beslut
på årsmötet. Detta är baserat på inkomna önskemål att om möjligt bredda balkongerna.
Inglasning kan också väljas bort av den som så önskar.

Vid årsstämman den 14 maj 2013 redovisades antal medlemmar som röstat på de olika balkongalternativen. Resultatet finns här.

Här finns det material om BALKONGPROJEKTET som delades ut i samband med informationsträffen i föreningslokalen den 16 april 2013.