Brandskydd

Det är viktigt att veta hur du ska agera om det börjar brinna i ett flerbostadshus. Titta på följande länkade infoblad från räddningstjänsten om hur du skyddar dig och dina grannar mot brand.

> Skydda dig mot brand

> Brandskydd i Lägenhet

Utrymningsvägar

Räddningstjänsten har i samband med inspektion i husen gjort påpekanden om att vindsgångar, trapphus och våningsplan skall hållas helt fria från lösa föremål. Dessa ytor är våra utrymningsvägar. Detta inkluderar även dörrmattor utanför dörren.
Bostadsrättsföreningen är skyldig genom regelbunden kontroll se till att dessa ytor är tomma. Föreningens ansvar grundas bl. a. på Statens räddningsverks föreskrifter om brandskydd http://www.raddningsverket.se/

Fria våningsplan underlättar dessutom städning och förlänger golvbeläggningens livslängd.