Fastighetsförvaltning och felanmälan

Teknisk fastighetsförvaltning sköts av Svensk markservice (SMS).
Fastighetsskötare är i första hand Pierre Meths, därutöver kommer Magnus "Manne" Rosin.

Felanmälan

Telefon dagtid 031-41 34 04
E-post fastighetsskotaren@drlindh.se

Vid felanmälan eller önskad kontakt med fastighetsskötaren lämna namn, telefonnummer samt ärende. Telefonsvararen lyssnas av dagligen och Svensk markservice (SMS) kontakta er. Anslag med kontaktuppgifter finns också i foajéer och på varje våningsplan.

OBS! Det är viktigt att felanmälan görs till fastighetsskötarna, eller genom styrelsemedlem då fastighetsskötarna inte är tillgängliga, för att rätt leverantör ska kallas till platsen. Enskild medlem som tar direktkontakt med leverantör är ansvarig mot leverantören.

Jourtelefon till fastighetsskötare 0704-219 708

Vid akuta fel utanför kontorstid (vardagar efter kl 15:30).
Observera att utryckning debiteras. Använd därför endast numret vid akuta fel! Om det är möjligt, gör din felanmälan inom ordinarie arbetstid.

Nycklar och dörr-ID-bricka

Nycklar och dörrbrickor administreras av fastighetsskötarna, tel. 41 34 04.
Vid avflyttning skall utkvitterade nycklar till husets ytterdörr lämnas hos fastighetsskötarna.
Nya bostadsrättsinnehavare kan kvittera ut metallnycklar till
entrédörrar hos fastighetsskötarna.

Till varje lägenhet hör 2 st dörr-ID-brickor. Kompletterande dörr-ID-brickor kan köpas hos fastighetsskötaren för 50 kr/st. Har brickorna tappats ska detta omedelbart anmälas hos fastighetsskötaren så att dessa kan spärras i låssystemet.