Husråd

I varje hus finns ett husråd som ombesörjer lokala frågor i husen.
På anslag i entréplan kan Du se vilka boende som är aktuella i Husrådet i ditt hus. Vänd dig gärna till någon av dessa personer då du har frågor mm. (Uppdraget som husråd går runt mellan oss boende i föreningen).
Föreningen har en "utegrupp" som alla medlemmar är välkomna att verka i. "Utegruppen" arbetar med grönområdet kring husen.
Varje Husråd har en egen e-postadress:
Hus 1= husrad1@drlindh.se
Hus 4= husrad4@drlindh.se
Hus 6= husrad6@drlindh.se
Hus 3= husrad3@drlindh.se
Det är sammankallande i varje Husråd som har tillgång till lösenord för dessa adresser.
Det går också att lämna meddelande till Husråden via Brevlådan i Hus 3:s entré.

Tvättstuga

Regler för användning, samt tidbokning, finns anslaget i tvättstugan som är belägen i entréplan i varje hus.
Har ni tappat nycklarna till tvättlåset kan en ny låscylinder med tillhörande nycklar till markeringstavlan beställas och kvitteras ut hos fastighetsskötaren till självkostnadspris.
I Hus 4s Tvättstuga finns en s.k. GROVTVÄTTMASKIN med tillhörande torkrum, för mattor och större textilier typ tunga överkast. Den är avsedd för samtliga medlemmar och bokas via en almanacka i förrummet till tvättstugan i Hus 4.

Vindsförråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Vindsförråden är anpassade till lägenhetsstorleken d v s 4-6 rummare –> stort vindsförråd och 1 rummare –> litet vindsförråd.

Städning

Ett inhyrt städbolag sköter städningen i foajé, hiss samt våningsplan varje vecka.
Trapphus, tvättstugeenhet, gym, föreningslokal samt föreningens expedition inkl. sammanträdesutrymme en gång per månad

Vår- och höststädning

Varje vår och höst är det gemensam städning av både inner- och yttermiljö. Som medlem i föreningen förväntas du ställa upp på denna trevliga tillställning som avslutas med förtäring i vår gemensamma lokal.

Allmänna trivselregler

Ljudnivå

Arbeten i lägenheten som medför hög ljudnivå, t ex borrning, slipning och spikande får utföras på följande tider:
Måndagar - fredagar kl. 8.00-19.00
Lördagar kl. 9.00-16.00
Söndagar och helgdagar är vilodagar

Fotbollsspel på lekplatsen

Ljusa vår- och sommarkväller lockar till fotbollsspel och är tillåtet fram till kl. 22
därefter stör det medlemmarna som bor med fönster mot lekplatsen.

Grillning

Föreningen har anordnat en grillplats mellan husen 4 och 6 som medlemmarna uppmanas att använda. Grillning på balkongerna medför olägenheter för grannar i form av rök och innebär brandrisk och är därför inte tillåtet.

Fester

Om du någon gång till exempel arrangerar en större fest eller utför något bullrande arbete i lägenheten är det bra att informera grannarna med ett meddelande på anslagstavlan i entrén och/eller hissen. Informera gärna personligen de närmast berörda.

Utrymmen


Entré- och våningsplan är inga lekplatser eller förvaringsutrymmen för cyklar, barnvagnar etc.

Husdjur

En lugn och trygg boendemiljö är väsentlig för de boendes trygghet och trivsel i bostadsområdet. Alla boende har en skyldighet att alltid visa hänsyn till sina grannar. Det är inte tillåtet att rasta hund eller ha den okopplad inom föreningens uteområde. Detta gäller för alla hundar. Trygghet och trivsel innebär också att den boende får ha husdjur om inte grannarna upplever husdjurets beteende som hotfullt eller störande.

Detta innebär t ex att s k kamphundar är förbjudna. Den boende ansvarar också för att besökande gäster uppfyller ovanstående krav.
Det gäller alltså hundar som:
har extremt stor kamplust
blir lätt retade och biter
bara med svårighet kan förmås att avbryta ett angrepp
har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor och andra hundar

Rökning

Tobaksrökning skall undvikas på balkonger och i anslutning till bostadshusen.

- Våra trivselregler finns för allas trevnad!