TILLSTÅND för ombyggnad och nyinstallation på egen hand

Du har rätt att efter eget val ändra, bygga om eller installera nyheter i din bostad. Men du måste först ha formellt tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse. Det beror på sådant som brandsäkerhet, fastighetens byggkonstruktion samt det faktum att i ägandet ingår rätten att disponera din bostad men ej ägande i egentlig mening. Det är föreningen som äger själva fastigheten.
Bygglovsansökan till styrelsen kan Du klicka fram här. Den lämnas i föreningens brevlåda i entrén i Hus 3, alternativt skickas till drlindh@gmail.com (Den kan tyvärr inte fyllas i på nätet).
>>Ansökan att skicka till styrelsen

BADRUMSRENOVERING

>>Checklista installationer och regelverk för badrumsrenovering
>>Särskild drift och skötselinstruktioner vid upprustning av badrum

VVS-INSTALLATIONER I LÄGENHET

Det är viktigt att VVS-installationer genomföres av kvalificerad personal för att undvika skador på byggnader och stammar.

VATTENAVSTÄNGNING

Hur skall man förfara vid avstängning av varm- och kallvatten efter stamrenoveringen?

Om ni i lägenheten behöver stänga av varm- och kallvatten så finns det avstängningar i wc/bad på vattenledningarna på vägg och i kök på vattenledningarna i diskbänkskåpet.
Dessa används när man vill göra ett servicearbete på blandare, wc-stol m.m. Då kan man stänga vattnet i exempelvis köket utan att man behöver stänga vattnet i badrummet.
Om man däremot upptäcker att ett vattenrör läcker hos sig själv eller hos någon granne så gör man bäst i att använda de avstängningsventiler som sitter i den gemensamma entréhallen på respektive våningsplan. Om man lyfter på en undertaksplatta utanför entrédörren så finner man avstängningar där. Dessa är märkta med respektive lägenhetsnummer. Då stänger man av hela den berörda lägenheten inklusive alla vattenledningar där.

FUKTMÄTNING, generell information

Vid den fuktmätning i badrum som genomfördes inför stamrenoveringen indikerades höga värden i vissa lägenheter. I dessa lägenheter kommer vi att låta genomföra nya mätningar i början av 2013 som hjälp för aktuell bostadsrättsinnehavare att besluta om eventuella åtgärder.
Om regler och principer för ansvarsfördelning

Vattenburen golvvärme
På grund av risken för läckage tillåter föreningen inte att de boende installerar vattenburen golvvärme.

Handdukstork med vattenburen värme
Föreningen tillåter montering i badrum av handdukstork med vattenburen värme.

GASSPIS


Då det gäller gasspis så har Räddningsverket informerat oss om att man får förvara upp till 5 liter gas (ca 2 kg) i en behållare i lägenheten samt upp till 26 liter (motsvarar en P11:a) på balkongen i ett flerbostadshus. OBS! Om man har en inglasad balkong får gasolhållare som förvaras på balkongen ha maximal volym 5 liter. Vid en installation ska den inkopplade flaskan förvaras i ett "tätt men ventilerat" utrymme. Den ska ventileras ut ur huskroppen enligt Sprängämnesinspektionen.
Eftersom regelverket är mycket strängt så har styrelsen beslutat att införa anmälningsplikt från den boende FÖRE installationen, besiktning av färdig installation skall sedan ske av behörig besiktningsman som lägenhetsinnehavaren själv tillkallar och ersätter. Besiktningsprotokollet skall tillställas styrelsen. Först efter en godkänd besiktning får gasspisen tas i bruk. Kontakta styrelsen på drlindh@gmail.com vid frågor rörande gasspisar.

KÖKSFLÄKT

Dr. Lindhs bostadsrättsförening accepterar följande alternativ för installation av köksfläkt

  1.  Vid anslutning av fläkt till ventilationskanal skall en stryplåda (typ Electrolux EFRW125, alt EFRA125) monteras efter fläkten. Fläkten kan vara av valfritt fabrikat.
  2. Använd en kolfilterfläkt
Kontakta gärna Stefan Dävermo på Torfors AB för vidare information, tel 031-82 25 00, www.torfors.se


BALKONGER

Blomlådor på balkongräcket skall av säkerhetsskäl placeras på INSIDAN.
Håltagningar/borrning i betongelementen som omgärdar balkongerna är INTE tillåtet, risk för vatteninträngning som kan medföra vittring av betongen.

>>Regler och rekommendationer för de nya balkongerna