LINDHBLADET

Bostadsrättsföreningens informationsblad som utkommer 2-3 ggr/år med information från styrelsen samt inlägg av medlemmar. Vårnumret brukar komma i april och höstnumret i oktober.

Ansvarig utgivare för Lindhbladet är föreningens ordföranden, och tidningens redaktör är Bo Jansson. Skicka gärna in material till tidningen, mailadress: drlindh@gmail.com, eller brev i Styrelsens brevlåda i Hus 3:s entré .

Om Du är intresserad av tidigare Lindhblad än de som ligger här nedan så hör av Dig till drlindh@gmail.com där finns Lindhblad sen föreningen bildades. ¨

Senaste numret av Lindbladet

>>Lindhbladet april 2018

Tidigare nummer av Lindblandet

Lindhbladet okt 2017
Lindhbladet april 2017
Lindhbladet oktober 2016, omslagsfoto av Rafael Amen, hus 6
Lindhbladet april 2016
Lindhbladet oktober 2015
Lindhbladet mars 2015
Lindhbladet oktober 2014
Lindhbladet mars 2014
Lindhbladet oktober 2013
Lindhbladet april 2013
Lindhbladet oktober 2012
Lindhbladet april 2012
Lindhbladet okt.-nov.2011
Lindhbladet april 2011
Lindhbladet oktober 2010
Lindhbladet mars 2010
Lindhbladet november 2009
Lindhbladet april 2009
Lindhbladet december 2008
Lindhbladet oktober 2008
Lindhbladet april 2008