Parkering

Garage och P-däck

All uthyrning och uppsägning av garage/parkeringsplatser sköts av Revisorsringen. Då det gäller P-platser på P-däcket och i garaget kan man mot en liten merkostnad erhålla plats med uttag för elektrisk motorvärmare. 
Uppsägning måste ske senast en månad före avtalets upphörande för garage/parkeringsplatser.
Vid frågor ring eller maila Revisorsringen, Jenny Bergendahl jenny.bergendahl@revisorsringen.se tel : 031-7098158

>>Regler/anvisningar för p-plats.
>>Hyreskontrakt för p-plats

Andrahandsuthyrning av P-platser i garage och på P-däck är inte tillåtet!


Parkering inom bostadsområdet


Det är tillåtet att parkera max 10 minuter i bostadsområdet i samband med av- och pålastning.
P-övervakningen hanteras f o m januari 2007 av Controlla, (Tel. 23 00 00).

Besöksparkering

Föreningen har 19 besöksplatser i anslutning till P-däck och infart vid undre garageporten. Besöksplatserna är nr 35-41, 43-50 samt 57-60.

Avgift betalas i P-automaten på P-däck, och är mån-fre kl 8-18 3 kr/tim, övrig tid 2 kr/tim. Det är möjligt att betala med SMS, avgiften är densamma som man betalar med mynt.

SMSp

Parkering för röreleshindrade

Fordon med speciellt tillstånd för rörelsehindrade får parkera i 3 timmar på gator och torg som förvaltas av kommunen. Detta gäller också på gator där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar som på Dr Lindhs gata.

>>På kommunens webbsida kan du läsa mer om parkeringsreglerna

Tillfälligt boendekort för P-plats

För att avhjälpa problemet med mynt för längre parkeringstider erbjuder styrelsen på prov
Tillfälligt boendekort för P-plats att användas för kortare tid ex. 1-2 dagar upp till ca.14 dagar på föreningens besöksplatser, i första hand på platserna Nr. 57, nr. 58, nr. 59 samt nr. 60 utanför infarten till nedre garageporten. 
KORTET beställs minst 2 arbetsdagar i förväg genom att FYLLA I NEDANSTÅENDE FORMULÄR
Ett CONTROLLA-märkt P-tillstånd utfärdas av fastighetsskötarna och lämnas i medlemmens brevlåda. 
CONTROLLA-märkt P-tillstånd skall förvaras SYNLIGT i bilens framruta.
Kostnaden för det tillfälliga kortet är 30 kr/ dygn. Revisorsringen kommer att debitera medlemmen på avgiftsavin i efterhand. 
Det tillfälliga kortet får ej användas på gatan där Securitas numera övervakar för Göteborgs kommuns Parkeringsbolag eller på tomtmarken utanför husen där Controlla övervakar för vår förening.

Uppgifter för tillfällig parkering

Förnamn medlem *:

Efternamn medlem:


Lägenhetsnummer Gammalt *:

Lägenhetsnummer Nytt *:

Hus nr:


Telefon *:

Email *:


Tidsperiod för tillfällig parkering

Från datum *:

Till datum *:

Antal dygn *:

Bilens registreringsnummer *:


Övrig info:


---------------------------------------------------------------------------

BILPOOL

Sunfleet

Från den 1 december 2011 finns en bil från SUNFLEET tillgänglig för dig som medlem i BRF Dr. Lindh. Bilen är placerad på besöksparkeringen vid vändplatsen framför Hus 1 på plats 41 som från detta datum är uthyrd till bilpool Sunfleet. Här kan Du läsa mer.

Läs mer om Sunfleet på deras webbplats