Styrelsen
Verksamhetsåret 2016-2017

Ordförande Gunnar Jonsson Hus 6 Kontakt
Vice ordförande Christer Norén Hus 3 Kontakt
Sekreterare Nina Romanus Hus 1 Kontakt
Kassör Kent Asp Hus 4 Kontakt
Ledamot Stig-Olof Eriksson Hus 4 Kontakt
Ledamot Marie Hedberg Hus 1 Kontakt
Ledamot Hans Ragneskog Hus 6 Kontakt
Suppleant Johan Bergström Hus 3 Kontakt
Suppleant Markus Berglund Hus 4 Kontakt
Suppleant Karin Gerdin Brännström Hus 4 Kontakt

 

Styrelsens ledamöter har olika ansvarsområden

För vissa områden är också medlemmar utanför styrelsen ansvariga.

Årsredovisning

>>Årsredovisningar för de senaste åren finns på sidan Ekonomisk förvaltnig

Föreningens stadgar

>>Stadgar för Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh

Styrelsemöten

Styrelsenmöten är normalt första torsdagen i varje månad

2018 är de planerade mötena: 9 aug, 6 sep, 4 okt, 8 nov, 6 dec.
Första mötet 2019, den 10 jan.

----------------------------------------------------

SBC Boendeindikator

Vi i BRF-Dr.Lindh har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och har fått stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.