Styrelsen
Verksamhetsåret 2016-2017

Ordförande Christer Norén Hus 3 Kontakt
Vice ordförande Gunnar Jonsson Hus 6 Kontakt
Sekreterare Marie Hedberg Hus 1 Kontakt
Kassör Marianne Stakeberg Hus 6 Kontakt
Ledamot Stig-Olof Eriksson Hus 4 Kontakt
Ledamot Tobias Månsson Hus 1 Kontakt
Ledamot Hans Ragneskog Hus 6 Kontakt
Suppleant Kent Asp Hus 4 Kontakt
Suppleant Nina Romanus Hus 1 Kontakt
Suppleant Vakant

 

Styrelsens ledamöter har olika ansvarsområden

För vissa områden är också medlemmar utanför styrelsen ansvariga.
>>Listan för med ansvarsområden verksamhetsåret 2015-2016.

Årsredovisning

>>Årsredovisningar för de senaste åren finns på sidan Ekonomisk förvaltnig

Föreningens stadgar

>>Stadgar för Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh

Styrelsemöten

Styrelsenmöten är normalt första torsdagen i varje månad

Våren 2017 är de planerade mötena: 12 januari, 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj och

----------------------------------------------------

SBC Boendeindikator

Vi i BRF-Dr.Lindh har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och har fått stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.